{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }
Kurumsal :
Etik Kurallarımız

Etik Kurallarımız

Dürüstlük

Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde, en önemli değerlerimiz olan doğruluk ve dürüstlük ilkeleriyle hareket ederiz.

Gizlilik

Şirket çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Şirketin faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece şirket amaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.


Çıkar Çatışması

Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz ve yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız.


Sorumluluklarımız

Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, personelimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve şirket/marka adına karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.


YASAL SORUMLULUKLARIMIZ

Yurt içi ve yurt dışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız. Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaati olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.


MÜŞTERİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarla sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.


PERSONELİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetmeye çalışırız.


TEDARİKÇİ/İŞ ORTAKLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösterir ve iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.


RAKİPLERİMİZE KARŞI SORUMLUKLARIMIZ

Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.


TOPLUMA VE İNSANLIĞA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunması, eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket ederiz.


ŞİRKET/MARKA ADINA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Hizmetlerimizi şirket politikaları, profesyonel standartlar, verdiğimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar; yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi gösteririz. Profesyonel olarak yetkin olduğumuza ve olacağımıza inandığımız alanlarda hizmet vermeye özen gösterir, doğruluk ve meşrutiyet kurallarına uyan müşteriler, iş ortakları ve elemanlar ile çalışmayı amaçlarız.