{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "user": { "email": "" } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }

Açık Rıza Metni

Açık Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Deha Mağazacılık Ev Tekstili Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket” ve/veya “Madame Coco”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ve/veya “Kanun”) kapsamında hazırlanmış olan “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninin (“Aydınlatma Metni”) tamamını okudum, anladım ve Şirket’in KVKK çerçevesinde kişisel verilerimi ne şekilde işlediği ve kimlere ne şekilde aktaracağı hakkında bilgi sahibi oldum.  


Bu kapsamda, işbu Açık Rıza Metni’ne verdiğim onayım ile kişisel verilerimin ilgili mevzuatta ve/veya Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme amaçları dahilinde, Şirket’in çalışanı olarak özlük dosyamın oluşturulması ve usulüne uygun şekilde muhafaza edilmesi, özlük haklarımın Şirket tarafından zamanında ve gereği gibi yerine getirilmesi, Şirket’in uygun göreceği kapsamda çalışan memnuniyetine ilişkin etkinliklerin organize edilmesi, Şirket içindeki görev ve sorumluluklarımın yerine getirilebilmesi ve Şirket çalışanı olmamdan kaynaklanan her türlü amaç ile sınırlı olmak koşuluyla, gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilerek işlenmesine özgür irademle onay verdiğimi, Şirket tarafından bu hususta tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış olarak bilgilendirildiğimi ve Kanun çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.


İşbu Açık Rıza Metni’ne yazılı olarak verdiğim onayım ile kişisel verilerimin işlendikten sonra, ilgili mevzuatta ve/veya Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme amaçları ile sınırlı olmak koşuluyla, gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilerek; Şirket’in kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve Şirket’in faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla tâbi olduğu her türlü mevzuat hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da iş birliği yapılan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşları, şirketler ve diğer üçüncü kişi ya da kuruluşlar, Şirket’in danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları, tedarikçiler veya yükleniciler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile  KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak aktarılmasına, özgür irademle onay verdiğimi, Şirket tarafından bu hususta tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış olarak bilgilendirildiğimi ve KVKK çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.   


Ad                  

 

Soyadı            

 

Tarih

 

İmza               

 

            

Sepeti Temizle

Tüm ürünleri kaldırmak istediğinize emin misiniz?