{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }
Destek :
Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

Madame Coco E-Ticaret Müşterilerinin, DEHA MAĞAZACILIK EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş. ye ait patentli markalara ait online mağazalara kanalı ile, paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait olduğu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ve her türlü iletişim aracına uygun bildiriminin sağlanması için tüm ve DEHA MAĞAZACILIK EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş ye ait patentli markalara ait online ve fiziki mağazalar kanalı bünyesindeki diğer tüzel kişiler ile de paylaşılabileceğine onay verildiği kabul edilmektedir.

DEHA MAĞAZACILIK EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta veya satmamaktadır.

DEHA MAĞAZACILIK EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş’ye ait madamecoco.com, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamakta veya yorumlatmaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, madamecoco.com müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla madamecoco.com iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Müşterinin üyelik adresi ve şifresinin üçüncü bir kişi tarafından biliniyor ve üyeliğin kullanılıyor olmasından dolayı DEHA MAĞAZACILIK EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş ve patentli markaları kesinlikle sorumlu değildir.

DEHA MAĞAZACILIK EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş’ye ait madamecoco.com, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. DEHA MAĞAZACILIK EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş data havuzunda toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla saklanmakta ve bu amaçlarla kullanılmaktadır.

Müşteriler, DEHA MAĞAZACILIK EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş’ye ait madamecoco.com’dan gönderilen maillerin alt kısmında bulunan “Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.” linkine tıklayarak veya ‘gönderilen SMS’ lerin içeriğinde yer alan yönlendirme bağlantısı ile günlük ticari ileti gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz çıkabilmektedir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde DEHA MAĞAZACILIK EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. TİC.A.Ş. veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin DEHA MAĞAZACILIK EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş’ye ait madamecoco.com ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Madame Coco olarak, bizimle paylaşmış olduğunuz ad, soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresi ve sair kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, şirketimizce sunulacak reklam, tanıtım ve kampanyalarla ilgili olarak bilgilendirilmeniz ve faturaların hazırlanması/gönderilmesi amacıyla ve bu amaçlarla sınırlı olarak kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, mevzuatın izin verdiği çerçevede yurt içine/yurt dışına aktarabilecek, 3. kişilere açıklayabilecek/devredebilecek, sınıflandırabilecek ve bunlarla sınırlı olmaksızın KVKK’da sayılan şekillerde, fiziki ve/veya elektronik ortamda ve/veya bulut bilişim sistemlerinde söz konusu sistemin idaresi ve yönetimi amacıyla işleyeceğiz.

Kişisel verileriniz, bu amaçlar dışında, açık rızanız ve mevzuattan kaynaklanan istisnai durumlar hariç olmak üzere, hiçbir surette işlenmeyecek ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. İşleme amacı sona erdiğinde, söz konusu kişisel verileriniz silme veya anonimleştirme yoluyla derhal yok edilecektir.

Kişisel veri sahibi olarak; yasal sınırlar içerisinde kalması ve KVKK’da öngörülen veri sorumlusu/işleyen yükümlülüklerine uyulması şartıyla, KVKK’nın 6. maddesinde “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri” şeklinde numerus clausus olarak sayılan “özel nitelikli kişisel verileriniz” de dahil olmak üzere kişisel verilerinizin, temel ilkelere ve dürüstlük kuralına uygun olarak, şirketimizce sunulacak reklam, tanıtım ve kampanyalarla ilgili olarak bilgilendirilmeniz ve faturaların hazırlanması/gönderilmesi amacıyla, fiziki ve/veya elektronik ortamda ve/veya bulut bilişim sistemlerinde işlenmesine, bu amaçla sınırlı olmak üzere yurt içinde ve/veya yurt dışında üçüncü kişilere transfer edilmesine açık rızanız olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 • Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın 11. maddesinde sayılı haklar çerçevesinde, Madame Coco’ya " info@madamecoco.com " e-mail adresinden başvurarak;
 • a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  i) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  DEHA MAĞAZACILIK EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş

  1. Madame Coco koşulsuz müşteri memnuniyetini benimsemiş olduğundan aldığınız her ürün, Madame Coco garantisi altındadır.

  DEHA MAĞAZACILIK EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. TİC.A.Ş. Tüketici Hakları Kanunu'na uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmektedir.

  Sevkiyat sırasında zarar gördüğünü düşündüğünüz paketleri teslim aldığınız firma yetkilisi önünde açıp kontrol ediniz. Eğer üründe herhangi bir zarar varsa kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü teslim almayınız. Ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğini kabul etmiş olduğunuzu unutmayınız. Kullanılmış, tahrip edilmiş ve bunun benzeri şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. Müşteri ürünü, kendisine teslim edildiği andaki durumu ile geri vermekle ve kullanım söz konusu ise kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki kaybı tazminle yükümlüdür.

  2. İptal İade ve Değişim Koşulları

  2.1 Değişim Koşulları

  14 gün içerisinde değiştirme hakkı: Değiştirmek istediğiniz ürünleri faturasıyla birlikte herhangi bir Madame Coco Mağazası'na giderek değiştirebilirsiniz. www.madamecoco.com'dan satılan tüm ürünlerin ürün değişimleri Madame Coco Mağazaları'nda yapılabilmektedir.

  Madame Coco mağazalarında değiştirmek istediğiniz ürünleri ayni bedelli ve/veya ayni bedel üzerindeki ürünler ile varsa fiyat farkı kasada tahsil edilerek değişim yapılmaktadır. İnternet sitesinden alınan ürünün ayni bedelin altında bir ürün ile değişim yapılamamaktadır, kasa noktasında ücret iadesi yapılamamaktadır.

  Orijinal ambalajı zarar görmüş, kullanılmış, tahrip olmuş ürünlerin iadesi ve değişimi kabul edilmemektedir.

  Faturasız Değişim Kabul Edilmemektedir.

  2.2 İade Etme Koşulları

  İade koşulları: Satın almış olduğunuz ürünleri kullanılmamış ve satıla bilirlik özelliklerini kaybetmemiş olmaları halinde iade edebilirsiniz. Ürünlerin etiketlerinin ve logolarının zarar görmemiş olmaları; ürüne ait tüm aksesuarların (toka, kemer, kurdele vs.) ürün ile beraber iade edilmesi zorunludur.

  İade etmek istediğiniz ürünleri, 14 gün içerisinde PTT Kargo ile göndermeniz durumunda kargo ücreti Madame Coco tarafından karşılanmaktadır. Sipariş tesliminden itibaren 14 gün geçmesinin ardından iade talebi ile gönderilen siparişler iade alınamamaktadır ve bu süreçten dolayı oluşan kargo bedelini Madame Coco karşılamamaktadır.

  Faturasız İade Kabul Edilmemektedir.

  2.2.1 İade Talebinde Ücret iadesi Prosedürü

  İade etmek istediğiniz ürünleri, 14 gün içerisinde PTT Kargo ile göndermeniz durumunda kargo ücreti Madame Coco tarafından karşılanmaktadır. Sipariş tesliminden itibaren 14 gün geçmesinin ardından iade talebi ile gönderilen siparişler iade alınamamaktadır ve bu süreçten dolayı oluşan kargo bedelini Madame Coco karşılamamaktadır.

  İade etmek istediğiniz siparişinize ait ürünler Madame Coco tarafından iade koşullarına uygun olarak teslim alındığı günden itibaren 7 iş günü içerisinde ücret iadesi Kredi Kartınıza yapılacak olup provizyon kodu tarafınıza mail yolu ile bildirilmektedir. Provizyon Kodu ile birlikte ücretin ekstrenize yansıması banka ile olan anlaşmanız çerçevesinde gerçekleşmektedir. Ekstrenize yansımayan ücretler konusunda provizyon kodunuz ile beraber bankanız ile iletişime geçebilirsiniz.

  2.3 İade Etme Koşulları

  Sipariş verildikten sonra 4 saat içerisinde siparişinizin hazırlanma ve kargo süreçleri başlamış olacağından siparişinizi sipariş verdikten sonra 4 saat içerisinde iptal edebilirsiniz. Faturası kesilerek kargoya teslimat süreci başlamış siparişleriniz iptal edilememektedir. Siparişinizi teslim aldıktan sonra iade ve değişim hakkınızı kullanabilirsiniz.

  2.3.1 İptal Talebinde Ücret İadesi Prosedürü

  Sipariş verildikten sonra 4 saat içerisinde siparişinizin hazırlanma ve kargo süreçleri başlamış olacağından siparişinizi sipariş verdikten sonra 4 saat içerisinde iptal edebilirsiniz. Faturası kesilerek kargoya teslimat süreci başlamış siparişleriniz iptal edilememektedir. Siparişinizi teslim aldıktan sonra iade ve değişim hakkınızı kullanabilirsiniz.

  Yukarıdaki koşullara istinaden yapılan iptal taleplerinde ücret iadesi 7 iş günü içerisinde kredi kartınıza yapılacak olup provizyon kodu tarafınıza mail yolu ile bildirilmektedir. Provizyon Kodu ile birlikte ücretin ekstrenize yansıması banka ile olan anlaşmanız çerçevesinde gerçekleşmektedir. Ekstrenize yansımayan ücretler konusunda provizyon kodunuz ile beraber bankanız ile iletişime geçebilirsiniz.

  3. İade Adresi Bilgilendirme Esasları

  İade Bilgilendirmesi: İade işlemleriniz tamamlandığında mail yolu ile bilgilendirme yapılır.

  İade Adresi:Madame Coco E-Ticaret Deposu, Hepsiburada Operasyon Merkezi İnönü Mah. Mimar Sinan Cad. No: 3 Gebze Güzeller OSB Gebze/Kocaeli

  Ürün iptal ve iade işlemleri hakkında detaylı için 0850 532 3300 nolu Madame Coco Müşteri Danışma Hattı'nı hafta içi her gün 09:00 - 22:00 saatleri arasında arayabilirsiniz.

  Destek: İletişim bölümünden ilgili departmanı seçerek mesaj yollayabilir veya 0850 532 3300 numaralı telefonumuzdan siparişiniz hakkında bilgi edinebilir, görüş ve önerilerinizi dile getirebilirsiniz.