{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "user": { "id":"None", "email": "", "phone": "" } }
{ "user": { "email": "" } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

MADAME COCO ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

 1. Taraflar

 

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”),

 

 1. Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde kurulmuş ve geçerli şekilde mevcut bir anonim şirket olan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 761311 sicil numarası ile kayıtlı, şirket merkezi Mecidiyeköy Mah. Oğuz Sokak Mecidiyeköy Rönesans Biz İş Merkezi Apt. No:4/14 Kat:4, 34387 Şişli/İstanbul adresinde kain DEHA MAĞAZACILIK EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle "Madame Coco" olarak anılacaktır.) ile;

 

 1. http://www.madamecoco.com adresindeki internet sitesi (“İnternet Sitesi”), Madame Coco mağazaları (“Madame Coco Mağazaları”), Madame Coco mobil uygulaması, karekod veya benzeri vasıtalarla üye olan müşteri/kullanıcı/üye (“Üye(ler)”)

 

arasında akdedilmiştir.

 

  Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

 

İşbu Sözleşme'nin konusu, Madame Coco’nun Üyeler’ine daha iyi hizmet verebilmesi amacıyla; Üye’nin birtakım kişisel bilgilerinin (Ad, soyadı, yaş, cinsiyet, ilgi alanları, Üye’nin satın aldığı Madame Coco ürünleri, Üye’nin hangi Madame Coco Mağazaları’ndan ve ne sıklıkla alışveriş yaptığı, telefon numarası, e-posta adresi, Üye’nin Madame Coco İnternet Sitesi ve mobil uygulama kullanımı sırasında izlediği hareket ve tercihleri vb.) Madame Coco’ya ait ve birlikte çalışılan 3. Şahıs kişilere ait sunucularda toplanması ve işbu toplanan bilgiler sayesinde Madame Coco tarafından dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması, satılacak ürünlerin belirlenmesi, pazarlama stratejilerinin kurgulanması, Üyeler’e/müşterilere daha kaliteli ve doğru ürünlerin satılması için her türlü organizasyonel yapıların geliştirilmesi, satın alınan, iade edilen veya onarım talep edilen ürünler ile ilgili hizmetin sunulması aşamalarına ilişkin bilgilendirme yapılması,   reklam, tanıtım, kampanya bilgilendirmelerine ilişkin SMS ve/veya e-posta gönderim izni verilmiş olması halinde, üye ayrıcalıklarından Üyeler’in haberdar edilmeleri, bu çerçevede Üyeler’e Madame Coco tarafından bildirimlerde bulunulması, Madame Coco tarafından işletilen elektronik ortamdakiler dahil tüm işyerlerinde gerçekleştirebileceği genel ve özel kampanya, promosyon, indirim, tanıtım, reklam, özel avantajlardan yararlanma olanakları sunma ile İnternet Sitesi'nde sunulan ürünlerin, bu ürünlerden yararlanma şartları vb. Madame Coco tarafından tek taraflı şekilde belirlenecek hizmetleri ve bu minvalde üyelik işleminin gerçekleştirilmesine (Hepsi birlikte “Madame Coco Üyelik Hizmetleri” olarak anılacaktır.) ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İnternet Sitesi içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve ürün ve hizmetlere ilişkin tüm uyarı, yazı ve açıklamalar (“Beyanlar”) Sözleşme'nin kapsamına girmekte olup Üye, Sözleşme'nin hükümlerini kabul etmek sayesinde, İnternet Sitesi içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve ürün ve hizmetlere ilişkin olarak açıklanan her türlü Beyanlar’ı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen Beyanlar’da belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

 

 

 

  Üyelik Oluşturma Yöntemleri

 

 • İnternet Sitesi/Mobil Uygulama/Karekod Üzerinden Üyelik Oluşturma

 

 • Madame Coco Üyelik Hizmetleri’nden faydalanmak isteyen Üye’nin, İnternet Sitesi/Mobil Uygulama/Karekod üzerinden “Üye Ol” butonuna tıklayarak üyelik için gerekli bilgileri doldurması gerekmektedir.
 • Üye’nin üye olmak için gerekli bilgileri doğruyu ve gerçeği yansıtacak şekilde doldurması zorunlu olup aksi takdirde Üye Madame Coco’nun tüm doğrudan ve dolaylı zararlarını karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bilgilerin Üye tarafından doldurulması akabinde Üye’nin bildirdiği cep telefonu numarasına SMS olarak doğrulama kodu ile e-posta adresine doğrulama kodu/linki gönderilecektir. Üye’nin kendisine iletilen doğrulama SMS kodu ve/veya e-posta doğrulama kodu/linki ile üyelik işlemi tamamlanmış olacaktır.

 

 • Madame Coco Mağazaları’ndan Üyelik Oluşturma

 

 • Madame Coco Üyelik Hizmetleri’nden faydalanmak isteyen Üye, Madame Coco Mağazaları’nda kasada bulunan Madame Coco personeline bildirdiği GSM numarasına gönderilecek SMS ile doğrulama kodu ve işbu SMS içeriğindeki link ile işbu Sözleşme’ye, aydınlatma metni, açık rıza metni ile reklam/tanıtım/kampanya amaçlı ticari elektronik ileti gönderim onay metnine ulaşabilecek olup kendisine gönderilen doğrulama kodunu Madame Coco personeli ile paylaşması gerekmektedir.
 • Üye’nin GSM numarasına gelen doğrulama kodu ile üye olmak için gerekli bilgileri, doğruyu ve gerçeği yansıtacak şekilde paylaşması zorunlu olup aksi takdirde Üye Madame Coco’nun tüm doğrudan ve dolaylı zararlarını karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bilgilerin Üye tarafından doğrulama kodu ile paylaşılmasının akabinde Üye’nin GSM numarasına link ile Üyelik Sözleşmesi, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni ile reklam/tanıtım/kampanya amaçlı ticari elektronik ileti gönderim onay metni ile verdiği bu onayı nasıl geri alacağına dair yönetim bilgisini içeren SMS gönderilecektir.

 

 • Madame Coco tarafından üyelik oluşturmaya ve üyelik işlemlerini tamamlamaya yönelik ileride geliştirilecek sistemler de işbu hükümde belirtilen koşullara tabi olacaktır.

 

  Üyelik Şartları

  

4.1 Üye; üyelik statüsünü kazanması için İnternet Sitesi, Madame Coco mobil uygulaması (“Mobil Uygulama”), Madame Coco Mağazaları’nda SMS ile veya sair yöntemlerle işbu Sözleşme’yi onaylamayı, üye olmak için vereceği bilgileri doğru ve güncel bilgiler ile doldurmayı kabul ve taahhüt eder.

 4.2 Madame Coco tarafından Üye’nin bilgilerini paylaşması, kendisinin beyan edeceği GSM numarasına gönderilen doğrulama kodu ile üyelik başvurusu yapılması ve reklam/tanıtım/kampanya bildirimi için ticari elektronik ileti gönderim izni verilmesi ile tamamlanacaktır. Bu süreçlerin tamamlaması ile birlikte, Taraflar arasında üyelik ilişkisi kurulmuş sayılacak olup Üye’nin “Madame Coco Üyelik Statüsü” başlayacaktır. Üye’nin ticari elektronik ileti gönderimine yönelik izin vermemesi durumunda, kendisiyle bilgilendirme ve pazarlama iletişimi amacıyla iletişime geçilemeyecek ve dolayısıyla da Üye, üyelik avantajlarından ve üye olmanın getireceği ek faydalardan yararlanamayabilecektir.

 4.3 Üye, üye olmak için vermiş olduğu bilgilerin doğruluğunu kayıtsız şartsız kabul eder. Bu bilgilerin doğru olmaması halinde her türlü zarardan Üye sorumludur. İnternet Sitesi’ne, Mobil Uygulama’ya ve Madame Coco Mağazaları’nda üyelik kaydının gerçekleştiği esnada Üye tarafından verilen tüm bilgiler Üye’ye özeldir. Aynı e-posta adresi ve/veya GSM numarası ile iki farklı üyeliğin olması mümkün değildir.

4.4 Üye, üyelik statüsünü kazandıktan sonra işbu Sözleşme’de Üye’ye özgülenen hak ve yükümlülüklerden sorumlu olacaktır.

4.5 Madame Coco Mağazaları’nda üyelik kaydı oluşturan veya internet sitesi/karekod vd. yollar ile üyelik kaydının oluşturulması ile internet sitesinden alışveriş yapabilmek için şifre ve kullanıcı adı oluşturarak Üye İnternet Sitesi’ne giriş yapabilir. Üye dilediğinde şifresini değiştirme hakkına sahiptir. Şifre’nin seçimi ve korunması tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Madame Coco şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Üye’nin İnternet Sitesi üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt esnasında girdiği cep telefonu numarası bilgisini, e-posta adresini ve şifresini girmesi gereklidir.

4.6 Aşağıda yazılı durumlarda, İnternet Sitesi yönetimi ve/veya Madame Coco, Üye’nin İnternet Sitesi kullanımını veya Madame Coco üyelik avantajlarını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere/işlemlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

 

 • Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin İnternet Sitesi’ne kaydedilmesi durumunda.
 • Madame Coco nezdindeki sistemlerde veya İnternet Sitesi’nde yer alan çalışmaların ve/veya içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.
 • Madame Coco nezdindeki sistemlerin ve/veya İnternet Sitesi’nin genel güvenliğini tehdit edecek, İnternet Sitesi’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.
 • Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu hususta söz konusu kişilerin Madame Coco’dan talepte bulunması durumunda.

 

  Hak ve Yükümlülükler

 

 • Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

 

 • Üye, İnternet Sitesi’nde ve/veya Madame Coco Mağazaları’nda sergilenen ürün/ürünleri satın almak suretiyle, ürün açıklaması ile beraber Madame Coco tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

 

 • Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Madame Coco’nun sunduğu ürün satışındaki avantajlardan faydalanırken ve ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Sözleşme'de yer alan tüm şartlara, Madame Coco tarafından belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Üye’nin, Madame Coco Üyelik Hizmetleri’nden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Üye ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye’nin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurundan dolayı Üye’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden doğrudan veya dolaylı olarak Madame Coco’nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

 • Üye, İnternet Sitesi'nde yer alan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair mevzuat çerçevesinde kendisine ait Üye bilgilerini ve satışa konu ürüne ilişkin verdiği bilgileri esas alarak düzenlenen Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • İnternet Sitesi’ne üye olabilmek için, 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.

 

 • Taraflar arasında üyelik ilişkisinin tesis edilmiş olması, işbu Sözleşme’de tanınan hakların dışında Üye’nin Madame Coco’nun ileride yürürlüğe koyabileceği Madame Coco’nun uygulamalarına dahil olduğu anlamına gelmeyecektir.

 

  Madame Coco’nun Hak ve Yükümlülükleri

 

 • Madame Coco, İnternet Sitesi'nde ve Madame Coco Mağazaları’nda satışa sunulan ürün/ürünleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır.  Madame Coco bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

 

 • İşbu Sözleşme hükümlerine ve İnternet Sitesi'nde belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Üye’nin üyeliği, Madame Coco tarafından geçici veya daimî olarak iptal edilebilir.

 

 • Madame Coco, İnternet Sitesi üzerinden yapılan satışlara ilişkin tüm işlem kayıtlarını ve Mesafeli Satış Sözleşmelerini 3 (üç) yıl süre ile saklayacağını ve bu süre içerisinde işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni Üye’nin talebi ile paylaşacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Madame Coco herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Madame Coco’nun Üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

 

 • Madame Coco satışları, kendi stokları ile sınırlıdır. Madame Coco stokta bulunmayan ürün/ ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını Üye hesabına iade edebilir. Madame Coco, ürünlerin İnternet Sitesi’nde teşhir edilmesiyle ürünlerin stokta bulunduğunu taahhüt etmez.

 

 • Madame Coco İnternet Sitesi’nden Üye’nin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde Üye geçiş yapacağı web sitelerinin içeriğinden Madame Coco’nun ve bu web siteleri tarafından kendisinden talep edilecek olan kişisel veri niteliğini haiz verilerin paylaşılmasından, işlenmesinden ve aktarılmasından sorumlu olmadığını kabul eder.

 

 • Madame Coco ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Madame Coco üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir.

 

 • Madame Coco İnternet Sitesi’ne ve/veya Madame Coco Mağazaları’nda uygulamalara ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir ve/veya ücretli hale dönüştürebilir.

 

 • Madame Coco, üyelik ilişkisinden doğan hakların kullanımında güvenliği sağlama, Üye’nin kişisel verilerinin güvenliğini sağlama amaçları ile Üye ile SMS veya elektronik posta iletileri yoluyla doğrulama işlemi için iletişime geçebilir veya bu iletişimin sağlanması amacıyla Üye verilerini bağlı bulunduğu iştirakleri veya üçüncü kişi çözüm ortaklarına aktarabilir. Üye, Madame Coco’nun bu hakkını kullanabileceğini kabul ettiğini ve rızası olduğunu beyan eder.

 

 • Madame Coco, Üye ile üyelik ilişkisine istinaden sunmuş olduğu hizmetlerin kalitesini denetleme ve artırma, tüm üyelerine daha iyi hizmet sunma, üyelerinin şikayetlerine çözüm bulmak amaçları ile Üye’ye SMS veya elektronik posta iletileri yoluyla anket formları gönderebilir veya bu iletişimin sağlanması amacıyla Üye verilerini bağlı bulunduğu iştirakleri veya üçüncü kişi çözüm ortaklarına aktarabilir.

 

 • Madame Coco, üyelik ilişkisine istinaden sunmuş olduğu hizmetleri, İnternet Sitesi’nin içeriğini tek taraflı değiştirme, Üye ile üyelik ilişkisini sona erdirme ve İnternet Sitesi’ni kısmen veya tamamen faaliyetten kaldırma, Üye’nin bütün bilgilerini silme haklarını saklı tutmaktadır.

 

  Sorumluluklar

 

 • Üye, Madame Coco Üyelik Hizmetleri’nden ve avantajlarından yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Kanunu, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile İnternet Sitesi’nin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü Beyan, duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.

 

 • Üye, diğer Üyelerin, İnternet Sitesi kullanıcılarının ve/veya İnternet Sitesi ziyaretçilerinin İnternet Sitesi’nin kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da ver itabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

 

 • Üye, İnternet Sitesi’nden kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yer alan notları silemez veya çıkartamaz. Madame Coco, kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

 

 • Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, Üye tarafından üyeliğin oluşturuluş yöntemine göre İnternet Sitesi üzerinden veya SMS ile veya diğer yasal yollar ile yapılabilir.

 

 • İnternet Sitesi ve Madame Coco Mağazaları’nda bünyesinde yer alan bütün görsel ve yazısal içeriğin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Madame Coco’nun izni olmadan link vermek yasaktır.

 

 • Üye, İnternet Sitesi servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Madame Coco’nun bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu Madame Coco tarafından oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder.

 

 • İnternet Sitesi’nin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Madame Coco sorumlu tutulamaz.

 

 • Başkalarına ait bilgisayar, Üye hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmeye çalışmak ("hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler ("port scan", "stealth scan" v.b. aktiviteler), internet virüsleri, kurtçuk, truva atı gönderimi veya "pinging", "flooding", "mailbombing", "denial of service" gibi, diğer Üyelerin, İnternet Sitesi kullanıcılarının ve/veya İnternet Sitesi ziyaretçilerinin İnternet Sitesi’ni kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktivitelerden Madame Coco sorumlu tutulamaz.

 

  Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

 8.1 İnternet Sitesi’ni ziyaret eden Üyeler’in çerez bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) daha iyi ve ziyaret amacına uygun hizmet verebilmek amacı ile, ziyaretçilerin verecekleri izne uygun olarak takip edilmektedir. İzin verilmesi neticesinde edinilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, İnternet Sitesi’nin içerik bölümünü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda iş birliğine gidilen firmalar ile paylaşılmaktadır.

8.2 Madame Coco, kişisel verileri ve Üye’ye ait sair gizli bilgileri kesinlikle güvenli bir ortamda gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm teknik/idari tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Madame Coco’nun gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın İnternet Sitesi’ne ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Madame Coco’nun herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

8.3 Madame Coco, Üyelerin Madame Coco üyelik hizmetlerinden yararlanabilmek için internet sitesi üzerinden, Madame Coco Mağazaları’ndan veya Madame Coco tarafından belirlenecek sair yöntemlerle kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, veri güvenliğinin sağlanması için gerekli idari ve teknik tedbirlerin uygulanmasına ve Üyeler’in kişisel verilerinin korunmasına önem vermektedir. Madame Coco, bu kapsamda üyenin paylaştığı kişisel verileri internet sitesinde de yayınlanmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na ve Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metnine uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve işlemektedir.

8.4 Madame Coco, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında işleyeceği kişisel verilere ilişkin olarak KVKK kapsamındaki veri sahibini aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmiş olup Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni bu sözleşmenin ayrılmaz nitelikte bir parçasıdır. Üye, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni incelediğini, okuduğunu ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

 

  Diğer Hükümler

 

9.1. Sözleşme Değişiklikleri


Madame Coco tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşme’yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir.  Söz konusu değişiklikler İnternet Sitesi’nde yayınladığı tarihte yürürlüğe girmiş sayılacak ve Üyeler için bağlayıcı kabul edilecektir.

 

9.2. Mücbir Sebepler


Taraflar arasında Sözleşme yapıldığı sırada mevcut değilken, sonradan ve aniden gerçekleşen, önceden tahmin edilemeyen, Taraflara kabili isnat olmayan, önlenemeyen bir sebeple borcun işbu Sözleşme’ye uygun olarak ifasını imkânsız veya ifayı talep etmenin objektif iyi niyet kuralına açık aykırılık oluşturacağı Mücbir Sebep olarak sayılan nedenlerin ortaya çıkması halinde, Madame Coco işbu Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Madame Coco için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Madame Coco’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, genel grev, salgın hastalık, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. 

 

9.3. Uygulanacak Hukuk ve Yetki


İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

9.4. Tebligat Adresleri


Üyelerin üyelik esnasında bildirecekleri e-posta adresleri, GSM numaraları ve/veya diğer adresler bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresi olarak kabul edilir.

 

9.5. Sözleşmenin Feshi

 

Madame Coco ve Üye işbu Sözleşme’yi dileği zaman tek taraflı olarak herhangi bir tazminat veya cezai şart ödemeksizin derhal feshedebilecek veya askıya alabilecektir.

 

  Yürürlük

 

10 (on) ana madde ve 10 (on) sayfadan den ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak Üye tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

Sepeti Temizle

Tüm ürünleri kaldırmak istediğinize emin misiniz?